Site Seach
SIGN UP NOW
Click Here
All TCG & CCG Games

Pokemon XY08 XY Break Through Expansion Set Breakthrough

Pokemon (XY08) X & Y BREAKTHROUGH SET BOOSTER BOX containing 36 X&Y Pokemon Packs
Pokemon (XY08) X & Y BREAKTHROUGH SET BOOSTER PACK containing 10 X&Y Pokemon Cards
(FOUR) Pokemon (XY08) X & Y BREAKTHROUGH SET BOOSTER PACKS containing 10 X&Y Pokemon Cards Each
(TWELVE) Pokemon (XY08) X & Y BREAKTHROUGH SET BOOSTER PACKS containing 10 X&Y Pokemon Cards Each
Pokemon (XY08) X & Y BREAKTHROUGH SET BOOSTER BOX containing 36 X&Y Pokemon Packs

$98.88
Quantity:
Pokemon (XY08) X & Y BREAKTHROUGH SET BOOSTER PACK containing 10 X&Y Pokemon Cards

$4.44
Quantity:
(FOUR) Pokemon (XY08) X & Y BREAKTHROUGH SET BOOSTER PACKS containing 10 X&Y Pokemon Cards Each

$16.88
Quantity:
(TWELVE) Pokemon (XY08) X & Y BREAKTHROUGH SET BOOSTER PACKS containing 10 X&Y Pokemon Cards Each

$38.88
Quantity:
BURNING SPARK Pokemon X&Y BREAK THROUGH Starter Set - THEME DECK SET
NIGHT STRIKER Pokemon X&Y BREAK THROUGH Starter Set - THEME DECK SET
BURNING SPARK Pokemon X&Y BREAK THROUGH Starter Set - THEME DECK SET

$12.88
Quantity:
NIGHT STRIKER Pokemon X&Y BREAK THROUGH Starter Set - THEME DECK SET

$12.88
Quantity:
(SPECIAL PURCHASE) BURNING SPARK Pokemon X&Y BREAK THROUGH Starter Set - 60 Pokemon Card Deck
NO BOX
CARDS ONLY


$8.88
Quantity:
(SPECIAL PURCHASE) NIGHT STRIKER Pokemon X&Y BREAK THROUGH Starter Set - 60 Pokemon Card Deck
NO BOX
CARDS ONLY


$8.88
Quantity:
Pokemon (XY08) X&Y BREAKTHROUGH 3 PACK BLISTER PACK SET containing 3 booster packs, 1 Pokemon Coin and Black Star Promo Card # XY92 SABLEYE
Pokemon (XY08) X&Y BREAKTHROUGH 3 PACK BLISTER PACK SET containing 3 booster packs, 1 Pokemon Coin and Black Star Promo Card # XY93 CELEBI
Pokemon (XY08) X&Y MEWTWO X ELITE TRAINER BOX SET
Pokemon (XY08) X&Y MEWTWO Y ELITE TRAINER BOX SET
Pokemon (XY08) X&Y BREAKTHROUGH 3 PACK BLISTER PACK SET containing 3 booster packs, 1 Pokemon Coin and Black Star Promo Card # XY92 SABLEYE

$12.88
Quantity:
Pokemon (XY08) X&Y BREAKTHROUGH 3 PACK BLISTER PACK SET containing 3 booster packs, 1 Pokemon Coin and Black Star Promo Card # XY93 CELEBI

$12.88
Quantity:
Pokemon (XY08) X&Y MEWTWO X ELITE TRAINER BOX SET

$68.88

Pokemon (XY08) X&Y MEWTWO Y ELITE TRAINER BOX SET

$68.88

PARAS Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 1/162
PARASECT Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 2/162
PINSIR Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 3/162
CACNEA Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 4/162
PARAS Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 1/162


PARASECT Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 2/162


PINSIR Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 3/162


CACNEA Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 4/162


PANSAGE Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 5/162
SIMISAGE Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 6/162
CHESPIN Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 7/162
CHESPIN Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 8/162
PANSAGE Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 5/162


SIMISAGE Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 6/162


CHESPIN Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 7/162


CHESPIN Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 8/162


CHESPIN Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 9/162
QUILLADIN Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 10/162
CHESNAUGHT Pokemon XY BREAKthrough Holo Rare Card # 11/162
CHESNAUGHT BREAK Pokemon XY BREAKthrough Break Rare Card # 12/162
CHESPIN Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 9/162


QUILLADIN Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 10/162


CHESNAUGHT Pokemon XY BREAKthrough Holo Rare Card # 11/162


CHESNAUGHT BREAK Pokemon XY BREAKthrough Break Rare Card # 12/162


SCATTERBUG Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 13/162
SPEWPA Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 14/162
VIVILLON Pokemon XY BREAKthrough Holo Rare Card # 15/162
SKIDDO Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 16/162
SCATTERBUG Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 13/162


SPEWPA Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 14/162


VIVILLON Pokemon XY BREAKthrough Holo Rare Card # 15/162


SKIDDO Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 16/162


GOGOAT Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 17/162
CYNDAQUIL Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 18/162
QUILAVA Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 19/162
TYPHLOSION Pokemon XY BREAKthrough Holo Rare Card # 20/162
GOGOAT Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 17/162


CYNDAQUIL Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 18/162


QUILAVA Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 19/162


TYPHLOSION Pokemon XY BREAKthrough Holo Rare Card # 20/162


HOUNDOOM-EX Pokemon XY BREAKthrough Ultra Rare Card # 21/162
M HOUNDOOM-EX Pokemon XY BREAKthrough Ultra Rare Card # 22/162
PANSEAR Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 23/162
SIMISEAR Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 24/162
HOUNDOOM-EX Pokemon XY BREAKthrough Ultra Rare Card # 21/162


M HOUNDOOM-EX Pokemon XY BREAKthrough Ultra Rare Card # 22/162


PANSEAR Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 23/162


SIMISEAR Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 24/162


FENNEKIN Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 25/162
BRAIXEN Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 26/162
GOLDEEN Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 27/162
SEAKING Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 28/162
FENNEKIN Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 25/162


BRAIXEN Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 26/162


GOLDEEN Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 27/162


SEAKING Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 28/162


STARYU Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 29/162
STARMIE Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 30/162
REMORAID Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 31/162
REMORAID Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 32/162
STARYU Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 29/162


STARMIE Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 30/162


REMORAID Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 31/162


REMORAID Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 32/162


OCTILLERY Pokemon XY BREAKthrough Holo RareCard # 33/162
GLALIE-EX Pokemon XY BREAKthrough Ultra Rare Card # 34/162
M GLALIE-EX Pokemon XY BREAKthrough Ultra Rare Card # 35/162
PIPLUP Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 36/162
OCTILLERY Pokemon XY BREAKthrough Holo RareCard # 33/162


GLALIE-EX Pokemon XY BREAKthrough Ultra Rare Card # 34/162


M GLALIE-EX Pokemon XY BREAKthrough Ultra Rare Card # 35/162


PIPLUP Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 36/162


PRINPLUP Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 37/162
EMPOLEON Pokemon XY BREAKthrough Holo Rare Card # 38/162
SNOVER Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 39/162
ABOMASNOW Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 40/162
PRINPLUP Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 37/162


EMPOLEON Pokemon XY BREAKthrough Holo Rare Card # 38/162


SNOVER Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 39/162


ABOMASNOW Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 40/162


PANPOUR Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 41/162
SIMIPOUR Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 42/162
VANILLITE Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 43/162
VANILLISH Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 44/162
PANPOUR Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 41/162


SIMIPOUR Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 42/162


VANILLITE Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 43/162


VANILLISH Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 44/162


VANILLUXE Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 45/162
FROAKIE Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 46/162
FROGADIER Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 47/162
PIKACHU Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 48/162
VANILLUXE Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 45/162


FROAKIE Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 46/162


FROGADIER Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 47/162


PIKACHU Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 48/162


RAICHU Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 49/162
RAICHU BREAK Pokemon XY BREAKthrough Break Rare Card # 50/162
MAGNEMITE Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 51/162
MAGNEMITE Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 52/162
RAICHU Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 49/162


RAICHU BREAK Pokemon XY BREAKthrough Break Rare Card # 50/162


MAGNEMITE Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 51/162


MAGNEMITE Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 52/162


MAGNETON Pokemon XY BREAKthrough UncommonCard # 53/162
MAGNEZON Pokemon XY BREAKthrough Holo RareCard # 54/162
RAIKOU Pokemon XY BREAKthrough Holo RareCard # 55/162
STUNFISK Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 56/162
MAGNETON Pokemon XY BREAKthrough UncommonCard # 53/162


MAGNEZON Pokemon XY BREAKthrough Holo RareCard # 54/162


RAIKOU Pokemon XY BREAKthrough Holo RareCard # 55/162


STUNFISK Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 56/162


DEDENNE Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 57/162
GASTLY Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 58/162
HAUNTER Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 59/162
GENGAR Pokemon XY BREAKthrough Holo RareCard # 60/162
DEDENNE Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 57/162


GASTLY Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 58/162


HAUNTER Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 59/162


GENGAR Pokemon XY BREAKthrough Holo RareCard # 60/162


MEWTWO-EX Pokemon XY BREAKthrough Ultra Rare Card # 61/162
MEWTWO-EX Pokemon XY BREAKthrough Ultra Rare Card # 62/162
M MEWTWO-EX Pokemon XY BREAKthrough Ultra Rare Card # 63/162
M MEWTWO-EX Pokemon XY BREAKthrough Ultra Rare Card # 64/162
MEWTWO-EX Pokemon XY BREAKthrough Ultra Rare Card # 61/162


MEWTWO-EX Pokemon XY BREAKthrough Ultra Rare Card # 62/162


M MEWTWO-EX Pokemon XY BREAKthrough Ultra Rare Card # 63/162


M MEWTWO-EX Pokemon XY BREAKthrough Ultra Rare Card # 64/162


MISDREAVUS Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 65/162
MISMAGIUS Pokemon XY BREAKthrough Holo Rare Card # 66/162
WOBBUFFET Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 67/162
RALTS Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 68/162
MISDREAVUS Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 65/162


MISMAGIUS Pokemon XY BREAKthrough Holo Rare Card # 66/162


WOBBUFFET Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 67/162


RALTS Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 68/162


KIRLIA Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 69/162
CRESSELIA Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 70/162
WOOBAT Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 71/162
SWOOBAT Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 72/162
KIRLIA Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 69/162


CRESSELIA Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 70/162


WOOBAT Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 71/162


SWOOBAT Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 72/162


ELGYEM Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 73/162
BEHEEYEM Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 74/162
SANDSHREW Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 75/162
SANDSLASH Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 76/162
ELGYEM Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 73/162


BEHEEYEM Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 74/162


SANDSHREW Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 75/162


SANDSLASH Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 76/162


CUBONE Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 77/162
MAROWAK Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 78/162
MAROWAK BREAK Pokemon XY BREAKthrough Break Rare Card # 79/162
SWINUB Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 80/162
CUBONE Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 77/162


MAROWAK Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 78/162


MAROWAK BREAK Pokemon XY BREAKthrough Break Rare Card # 79/162


SWINUB Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 80/162


PILOSWINE Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 81/162
MAMOSWINE Pokemon XY BREAKthrough Holo Rare Card # 82/162
HIPPOPOTAS Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 83/162
GALLADE Pokemon XY BREAKthrough Holo Rare Card # 84/162
PILOSWINE Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 81/162


MAMOSWINE Pokemon XY BREAKthrough Holo Rare Card # 82/162


HIPPOPOTAS Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 83/162


GALLADE Pokemon XY BREAKthrough Holo Rare Card # 84/162


MELOETTA Pokemon XY BREAKthrough Holo Rare Card # 85/162
PANCHAM Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 86/162
HAWLUCHA Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 87/162
CACTURNE Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 88/162
MELOETTA Pokemon XY BREAKthrough Holo Rare Card # 85/162


PANCHAM Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 86/162


HAWLUCHA Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 87/162


CACTURNE Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 88/162


ZORUA Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 89/162
ZORUA Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 90/162
ZOROARK Pokemon XY BREAKthrough Holo Rare Card # 91/162
ZOROARK BREAK Pokemon XY BREAKthrough Break Rare Card # 92/162
ZORUA Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 89/162


ZORUA Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 90/162


ZOROARK Pokemon XY BREAKthrough Holo Rare Card # 91/162


ZOROARK BREAK Pokemon XY BREAKthrough Break Rare Card # 92/162


INKAY Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 93/162
YVELTAL Pokemon XY BREAKthrough Holo Rare Card # 94/162
BRONZOR Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 95/162
BRONZONG Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 96/162
INKAY Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 93/162


YVELTAL Pokemon XY BREAKthrough Holo Rare Card # 94/162


BRONZOR Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 95/162


BRONZONG Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 96/162


MR. MIME Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 97/162
SNUBBULL Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 98/162
GRANBULL Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 99/162
RALTS Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 100/162
MR. MIME Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 97/162


SNUBBULL Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 98/162


GRANBULL Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 99/162


RALTS Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 100/162


FLABEBE Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 101/162
FLOETTE Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 102/162
FLORGES Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 103/162
FLORGES BREAK Pokemon XY BREAKthrough Break Rare Card # 104/162
FLABEBE Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 101/162


FLOETTE Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 102/162


FLORGES Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 103/162


FLORGES BREAK Pokemon XY BREAKthrough Break Rare Card # 104/162


SPRITZEE Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 105/162
AROMATISSE Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 106/162
XERNEAS Pokemon XY BREAKthrough Holo Rare Card # 107/162
AXEW Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 108/162
SPRITZEE Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 105/162


AROMATISSE Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 106/162


XERNEAS Pokemon XY BREAKthrough Holo Rare Card # 107/162


AXEW Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 108/162


AXEW Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 109/162
FRAXURE Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 110/162
HAXORUS Pokemon XY BREAKthrough Holo Rare Card # 111/162
NOIVERN Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 112/162
AXEW Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 109/162


FRAXURE Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 110/162


HAXORUS Pokemon XY BREAKthrough Holo Rare Card # 111/162


NOIVERN Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 112/162


NOIVERN BREAK Pokemon XY BREAKthrough Break Rare Card # 113/162
MEOWTH Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 114/162
DODUO Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 115/162
DODUO Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 116/162
NOIVERN BREAK Pokemon XY BREAKthrough Break Rare Card # 113/162


MEOWTH Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 114/162


DODUO Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 115/162


DODUO Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 116/162


DODRIO Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 117/162
SNORLAX Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 118/162
HOOTHOOT Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 119/162
NOCTOWL Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 120/162
DODRIO Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 117/162


SNORLAX Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 118/162


HOOTHOOT Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 119/162


NOCTOWL Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 120/162


TEDDIURSA Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 121/162
URSARING Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 122/162
SMEARGLE Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 123/162
SWABLU Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 124/162
TEDDIURSA Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 121/162


URSARING Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 122/162


SMEARGLE Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 123/162


SWABLU Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 124/162


STARLY Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 125/162
STARAVIA Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 126/162
STARAPTOR Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 127/162
CHATOT Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 128/162
STARLY Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 125/162


STARAVIA Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 126/162


STARAPTOR Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 127/162


CHATOT Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 128/162


RUFFLET Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 129/162
BRAVIARY Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 130/162
NOIBAT Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 131/162
NOIBAT Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 132/162
RUFFLET Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 129/162


BRAVIARY Pokemon XY BREAKthrough Rare Card # 130/162


NOIBAT Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 131/162


NOIBAT Pokemon XY BREAKthrough Common Card # 132/162


ASSAULT VEST Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 133/162
BRIGETTE Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 134/162
BUDDY-BUDDY RESCUE Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 135/162
FISHERMAN Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 136/162
ASSAULT VEST Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 133/162


BRIGETTE Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 134/162


BUDDY-BUDDY RESCUE Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 135/162


FISHERMAN Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 136/162


FLOAT STONE Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 137/162
GIOVANNI'S SCHEME Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 138/162
GLALIE SPIRIT LINK Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 139/162
HEAVY BALL Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 140/162
FLOAT STONE Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 137/162


GIOVANNI'S SCHEME Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 138/162


GLALIE SPIRIT LINK Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 139/162


HEAVY BALL Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 140/162


HEAVY BOOTS Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 141/162
HOUNDOOM SPIRIT LINK Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 142/162
JUDGE Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 143/162
MEWTWO SPIRIT LINK Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 144/162
HEAVY BOOTS Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 141/162


HOUNDOOM SPIRIT LINK Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 142/162


JUDGE Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 143/162


MEWTWO SPIRIT LINK Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 144/162


PARALLEL CITY Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 145/162
PROFESSOR'S LETTER Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 146/162
RESERVED TICKET Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 147/162
SKYLA Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 148/162
PARALLEL CITY Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 145/162


PROFESSOR'S LETTER Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 146/162


RESERVED TICKET Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 147/162


SKYLA Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 148/162


SUPER ROD Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 149/162
TOWN MAP Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 150/162
BURNING ENERGY Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 151/162
RAINBOW ENERGY Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 152/162
SUPER ROD Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 149/162


TOWN MAP Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 150/162


BURNING ENERGY Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 151/162


RAINBOW ENERGY Pokemon XY BREAKthrough Uncommon Card # 152/162


HOUNDOOM-EX Pokemon XY BREAKthrough Full Art Ultra Rare Card # 153/162
M HOUNDOOM-EX Pokemon XY BREAKthrough Full Art Ultra Rare Card # 154/162
GLALIE-EX Pokemon XY BREAKthrough Full Art Ultra Rare Card # 155/162
M GLALIE-EX Pokemon XY BREAKthrough Full Art Ultra Rare Card # 156/162
HOUNDOOM-EX Pokemon XY BREAKthrough Full Art Ultra Rare Card # 153/162


M HOUNDOOM-EX Pokemon XY BREAKthrough Full Art Ultra Rare Card # 154/162


GLALIE-EX Pokemon XY BREAKthrough Full Art Ultra Rare Card # 155/162


M GLALIE-EX Pokemon XY BREAKthrough Full Art Ultra Rare Card # 156/162


MEWTWO-EX Pokemon XY BREAKthrough Full Art Ultra Rare Card # 157/162
MEWTWO-EX Pokemon XY BREAKthrough Full Art Ultra Rare Card # 158/162
M MEWTWO-EX Pokemon XY BREAKthrough Full Art Ultra Rare Card # 159/162
M MEWTWO-EX Pokemon XY BREAKthrough Full Art Ultra Rare Card # 160/162
MEWTWO-EX Pokemon XY BREAKthrough Full Art Ultra Rare Card # 157/162


MEWTWO-EX Pokemon XY BREAKthrough Full Art Ultra Rare Card # 158/162


M MEWTWO-EX Pokemon XY BREAKthrough Full Art Ultra Rare Card # 159/162


M MEWTWO-EX Pokemon XY BREAKthrough Full Art Ultra Rare Card # 160/162


BRIGETTE Pokemon XY BREAKthrough Full Art Ultra Rare Card # 161/162
GIOVANNI'S SCHEME Pokemon XY BREAKthrough Full Art Ultra Rare Card # 162/162
MEWTWO-EX Pokemon XY BREAKthrough Secret Rare Card # 163/162
MEWTWO-EX Pokemon XY BREAKthrough Secret Rare Card # 164/162
BRIGETTE Pokemon XY BREAKthrough Full Art Ultra Rare Card # 161/162


GIOVANNI'S SCHEME Pokemon XY BREAKthrough Full Art Ultra Rare Card # 162/162


MEWTWO-EX Pokemon XY BREAKthrough Secret Rare Card # 163/162


MEWTWO-EX Pokemon XY BREAKthrough Secret Rare Card # 164/162


Pokmeon XY08 BreakThrough Reverse Foil XY Break Through CardsStop2Shop.com
POKEMON 2019 POKEMON BOX SPECIALSStop2Shop.com Cottondale, FL 32428

We reserve the right to limit quantities on any and all items on this site
Items sell out quickly at times and prices may change without notice


Stop2Shop.com Information Center
 • Contact Us

 • 1991 - 2018 Copyright Stop2Shop.com All rights reserved
  Featured Sections
  Yugioh Legendary Collection
  with all 3 God Cards
  ORDER YOURS TODAY
  Buy Cheap Yugioh Card Packs
  Buy Yu-gi-oh Cards Cheap
  Yugioh Single Cards
  Dungeon Dice Monsters
  Yu gi oh Booster Packs
  Yugioh 5D's Tins
  Yugioh Collector Tins
  Yugioh Booster Boxes
  Structure & Starter Decks
  Yugioh GX
  Yu-gi-oh Promo Cards
  Yugi-oh Fight Disc
  Yugioh-Card.com
  Pokemon TCG
  Buy Cheap Pokemon Cards
  Pokemon Black & White
  Pokemon Online Codes
  Pokemon Single Cards
  Custom Built Pokemon Decks
  Pokemon Tins
  Pokemon Promo Cards
  Pokemon Value Packs
  Pokemon Packs
  Pokemon Boxes
  Pokemon Theme Decks
  Go-Pokemon.com
  Pokemon-tcg.com
  Naruto TCG
  Buy Cheap Naruto Card Packs
  Naruto Cards
  Naruto Tins
  Naruto Packs
  Naruto Boxes - SALE
  Naruto Decks
  Bandaicg.com/naruto
  Neopets Cards
  Neopets Packs
  Neopets Starter Decks
  Neopets Boxes
  Rare Item Prize Codes
  Neopet Virtual Prize Code
  Neopets KeyQuest
  Virtual Prize Code
  Neopets.com
  Bleach TCG
  Bleach Cards
  Bleach Packs
  Bleach Boxes
  Bleach Decks
  OfficialBleachtcg.com
  YuYu Hakusho TCG
  Yu Yu Hakusho TCG
  Booster Packs
  YuYuHakusho TCG
  Booster Boxes
  YuYu HakushoTCG
  Starter Decks
  YuYuHakushoTCG
  Single Cards
  YuYuHakushoTCG.com
  Card Sleeves &
  Deck Protectors
  Small Gaming Sized
  Card Sleeves & Protectors
  Regular Gaming Sized
  Card Sleeves & Protectors
  Gaming Card Deck Boxes
  Collectible Card Supplies
  DragonBall Z & GT
  Booster Packs
  Stop2Shop.com
  Top Pick